Interface

Převodníky dat

Situace typická pro mnoho příkladů z naší práce.
informace v jednom systému již napsaná. Potřeba jsou znovu stejná přepsat do jiného systému nebo stroje. Výsledná aplikace často obsahuje jen jediné tlačítko “Start” a provede úpravy, které jinak zaměstanci trvají celé dny.

Technologie: Windows, LAN, Klient-Server, MS Visual Studio .NET, VB,  MS SQL

Přejít nahoru