Reference

Technické i produkční zajištění kulturních a společenských akcí.

"Být vidět a dobře slyšet.
To je, oč tu běží!"

Zařídíme akci i u vás

Potřebujete zvuk, světla, technické zajištění akce nebo celou produkci?

Přejít nahoru